Angelina Peñaranda

Associate Professor
Department of Applied Physics
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona
Av. Dr. Marañon 44-50, 08028, Barcelona, Spain
Tel.: +34-93-401-7995
Fax.: +34-93-401-7996

 

Short CV

 

1998-present: Associate Professor. Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya.

1991: PhD in Physics in 1991  on the subject of "Distortions in Polyacen: A new accidental degeneration".

1981: Graduation in Physics at the Universitat de Barcelona.