Carlota Auguet

Departament de Física Aplicada
Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Dr. Marañón 44-50, 08028 Barcelona.
Tel: +34 9340 16264
Fax: +34 9340 17996
Email:carlota.auguet.at.upc.edu

 

Short CV

 

1990-present: Associate Professor. Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya.

1984-1988: Ph.D. in Physics at the Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria of the Universitat de Barcelona on "Contribution to the study of Cu-Al-Zn alloys by calorimetry and acoustic emision"

1983: Permanent Position at UPC

1974-1979: Graduation in Physics at the Universitat de Barcelona

 

Research Interests

  • Material sciences
  • Shape memory alloys (SMA): thermo-mechanical properties and applications

  • Smart materials and systems
  • Micro-calorimetry
  • Architectural acoustics
  • Archeomagnetism

 

Publications